آنکه ذکر او دمادم بر لب است . شاه شاهان دو عالم اخوالزینب است
 

از عطش موقع افطار دو چشمم تار استیاد شش ماهه ی او بر سر من آوار استبه فدای لب عطشان حسین ابن علیاولین ذکر من خسته پس از افطار است

|+| نوشته شده توسط مجنون الحسین در جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲  |
 
 
 
بالا